Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

Διαφοροποιήσεις Τιμών

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Αλλαγές τιμών, ΦΠΑ & άλλες νόμιμες χρεώσεις
H Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Για τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές των προϊόντων από τρίτους χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση, το
greekbooks.gr δε φέρει καμία ευθύνη.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως κάποιο προϊόν έχει υποστεί ανατίμηση είτε λόγω τεχνικού λάθους είτε από τον προμηθευτή, ενημερώνουμε απευθείας τον πελάτη ο οποίος δικαιούται να ακυρώσει το ανατιμημένο προϊόν.
 
Στις αναφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο τιμές περιλαμβάνεται πάντα ο ΦΠΑ και ενδεχόμενες λοιπές νόμιμες χρεώσεις.