Facebook Pixel

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ειδική Τιμή 67,50 € was 75,00 €
SKU
BK330696
Αποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Ν.4601 και Ν.4935. 1. Περί ΑΕ κωδικοποιημένος: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση, εκπροσώπηση. Γενικές συνελεύσεις – ακυρότητα αποφάσεων. Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Λύση εταιρείας – εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.. Συγχώνευση Α.Ε. με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρείας. Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας-Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Κρατική εποπτεία. Προτυποποιημένο κατασταστικό. 2. Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) : Γενικές διατάξεις, Σύσταση, Οργάνωση & Δοίκηση της εταιρείας. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Μετατροπή εταιρειών σε ΕΠΕ. Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Απογραφή και ισολογισμός. Διάλυση και εκκαθάριση. Προτυποποιημένο καταστατικό. 3. Ναυτιλιακές Εταιρείες : Ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής. Ιδρυση- Κεφάλαιο- Μετοχές- Διοικητικό Συμβούλιο- Γενική Συνέλευση. Βιβλία, Ισολογισμός και διάθεση κερδών. Λύση – Εκκαθάριση. Φορολογικές διατάξεις που αφορούν τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Επιβολή φόρου και έκτακτης εισφοράς. 4. Εξωχώριες Εταιρείες, Κυπριακές και Αλλοδαπές Εταιρείες : Ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3091. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων. Απαγόρευση σύναψης Δημοσίων έργων. Αναγκαστικός νόμος υπ’ αριθμ 89 περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών. 5. Αφανής Εταιρεία : Λύση Αφανούς εταιρείας, Αδικαιολόγητος πλουτισμός διαχειρηστή Αφανούς Εταιρείας. Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περι αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις σε κοινωνίες και κοινοπραξίες. 6. Δικηγορικές Εταιρείες: Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας- Έδρα – Υποκαταστήματα- Νομική προσωπικότητα- Εταιρική επωνυμία. Καταστατικό και διαδικασία έγκρισής του. Διαχείρηση & εκπροσώπηση- Εισφορές- Εταιρικές μερίδες- Διάρκεια εταιρείας- Λύση & εκκαθάριση. 7. Ι.Κ.Ε : Ίδρυση-Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας. Εταιρικά μερίδια & εισφορές εταιρείας. Γενικές Συνελεύσεις εταίρων και Αποφάσεις, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις- Διανομή κερδών-Έλεγχος- Μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ. 8. Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες : Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας. Προσδιορισμός μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους. Νόμος 383: Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά αυτοκίνητα ΔΧ και άλλων διατάξεων. Διάλυση μεταφορικών επιχειρήσεων. 9. Ευρωπαϊκή Εταιρεία : Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας, Σύσταση με συγχώνευση- Μετατροπή εταιρείας σε Ευρωπαϊκή εταιρεία- Δυαδικό σύστημα-Μονιστικό σύστημα- Κοινές διατάξεις. 10. Αστικές Κερδοσκοπικές & Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες : Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αστικές Κερδοσκοπικές εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών- Πιστωτικά Ιδρύματα. Εποπτεία σε Ενοποιημένη βάση. Ειδικές διατάξεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 11. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 12. Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβαλλοντος για τις Στρατηγικές & Ιδιωτικές Επενδύσεις & Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα : Επιτάχυνση της διαδικασίας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων – Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου. 13. Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Ν.4601 Τέλος, σε ειδικό παράρτημα παρατίθενται, ως ορίζει η Νομοθεσία, οι νέες μορφές εταιρειών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυτές είναι : • Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακείου • Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης • Εταιρείες Πρακτορίας Επιχειρηματικών απαιτήσεων Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Δομή και περιεχόμενο του Κώδικα- Ερμηνευτική προσέγγιση. Το ΔΣ & τα μέλη του- Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ. Ανάδειξή υποψηφίων μελών του ΔΣ- Λειτουργία και αξιολόγηση ΔΣ. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου- Αμοιβές- Σχέσεις με τους Μετόχους- Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τέλος περιλαμβάνει τον Πτωχευτικό Κώδικα Ν.4446. Παρέχεται Δωρεάν Ηλεκτρονική Ενημέρωση Ένας τόμος με CD-ROM
Περισσότερες Πληροφορίες
ΣυγγραφέαςΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕκδότηςΒΡΟΤΕΑΣ
Barcode9786185678111
ISBN978-618-5678-11-1
Σελίδες950
Έτος παραγωγής2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας5 Ιουλ 2022
ΔιαθεσιμότηταΑποστολή σε 2-5 εργάσιμες ημέρες - Υπό την προϋπόθεση αποθέματος από τον εκδότη
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Βαθμολογία σας
Back to Top