Facebook Pixel

Σύμφωνα με τα άρθρα 34-38/τμήματος Ε’ του 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14.06.2018), προβλέπονται τα παρακάτω:

Άρθρο 34.

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Ως βιβλίο νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος μήματος, πέραν της έντυπης έκδοσης, το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).

2. Ως εκδότης νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε γλώσσα ή που εκδίδει βιβλία στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα και τα οποία διατίθενται στην Ελλάδα.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται και σε βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδότη που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασμό του εκδότη.

4. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζονται σε μεταχειρισμένα και ελαττωματικά βιβλία.

5. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζονται στον καθορισμό τιμής βιβλίου μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοσή του, με επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του παρόντος.

6. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος δεν εφαρμόζονται στην τιμή διάθεσης βιβλίων στον συγγραφέα τους, στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νομικό πρόσωπο που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στις επαγγελματικές οργανώσεις συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.

Άρθρο 35.

Καθορισμός τιμής βιβλίου

1. Ο εκδότης οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου του και τις ενδεχόμενες πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για τα ανωτέρω όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.

2. Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο:

α. σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή

β. σε τιμή που είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής.

3. Κατά τη διάθεση του βιβλίου, ο εκδότης δεν προβαίνει σε προσφορά προσθέτων παροχών, αν αυτές δεν καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Απαγορεύεται επίσης η διαφήμιση παροχών που δεν καθορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

4. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέμενου βιβλίου, η διάθεσή του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως και πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισμένη από τον εκδότη τιμή διάθεσης στο κοινό.

5. Ο εκδότης μπορεί να αναπροσαρμόζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την αναπροσαρμογή της τιμής όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.

6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιμή:

α. που δεν υπερβαίνει τη νέα τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη,

β. που δεν είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τα βιβλία στο κοινό, έλαβε γνώση του ανακαθορισμού της τιμής.

7. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμής διάθεσης του βιβλίου σε ύψος χαμηλότερο της τιμής που είχε αρχικά καθοριστεί ο εκδότης οφείλει:

α. είτε να καταβάλει, ως αποζημίωση, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 6 τη διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα τιμή επί τον αριθμό των αδιάθετων αντιτύπων,

β. είτε να δεχθεί την επιστροφή των αδιάθετων αντιτύπων στην τιμή στην οποία έγινε η προμήθεια των αντιτύπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίτυπα δεν φέρουν φθορές και αλλοιώσεις.

Η επιλογή μεταξύ της αποζημίωσης ή της επιστροφής των αδιάθετων αντιτύπων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ γίνεται από τον εκδότη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34.

8. Δεν θεωρείται υπέρβαση, της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό, η αμοιβή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.

9. Σε περίπτωση ανατύπωσης του βιβλίου, η τιμή διάθεσής του στο κοινό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης, επί δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών ξεκινάει:

α. είτε μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοση, όταν η ανατύπωση συντελείται πριν τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοση,

β. είτε από την ημερομηνία της πρώτης ανατύπωσης, όταν αυτή συντελείται μετά τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη έκδοση.

10. Σε περίπτωση που το βιβλίο επανεκδοθεί με σημαντικές αλλαγές από τον ίδιο εκδότη με διαφορετικό Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN), οι παράγραφοι 1 έως 9 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία τα αντίτυπα του βιβλίου που διέθεσε ο εκδότης εξαντλήθηκαν. Τεκμήριο για αυτό αποτελεί η σχετική δήλωση του εκδότη στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «Βιβλιονέτ». 

11. Όλα τα βιβλία που τίθενται στην αγορά θα πρέπει να φέρουν αναγραφή του μήνα και του έτους της τρέχουσας έκδοσης. Σε περίπτωση ανατύπωσης ή επανέκδοσης, εκτός των όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, τα βιβλία θα πρέπει να φέρουν επίσης τον αύξοντα αριθμό της, καθώς και το μήνα και έτος της πρώτης έκδοσης. Σε περίπτωση μη αναγραφής του μήνα έκδοσης, λογίζεται ως μήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της έκδοσης του βιβλίου.

Άρθρο 36.

Επιβολή κυρώσεων

1. Για τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35 επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 22 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

2. Η διαδικασία επιβολής προστίμων διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4177/2013.

3. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Άρθρο 37. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών ρυθμίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της τιμής διάθεσης του βιβλίου, οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των παραπάνω, η διαδικασία πραγματοποίησης αυτού, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας λεπτομέρεια.

Άρθρο 38.

Μεταβατική διάταξη

1. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται στα βιβλία που θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Όσα βιβλία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπάγονταν σε καθεστώς ενιαίας τιμής βιβλίου, με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 39, εφεξής υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την πρώτη έκδοσή τους ή μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης ανατύπωσης ή επανέκδοσης. Σε περίπτωση μη αναγραφής του μήνα πρώτης έκδοσης, λογίζεται ως μήνας έκδοσης ο Ιανουάριος του έτους της έκδοσης του βιβλίου.

3. Τα βιβλία που ανατυπώνονται υπάγονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 35 μόνο εφόσον η πρώτη έκδοση πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σε περίπτωση επανέκδοσής τους με σημαντικές αλλαγές από τον ίδιο εκδότη με διαφορετικό Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN), μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 35.

Άρθρο 39.

Καταργούμενες διατάξεις

Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), η υποπερίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παρ. ΣΤ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και η παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος.

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο greekbooks.gr καθώς και τα φυσικά καταστήματα που διαθέτει δηλώνουν πως συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 4549/2018.

Σε σχέση με τα βιβλία που υπάγονται στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα μας τιμές ισχύουν υπό τον όρο ότι δεν έχει γίνει ανακαθορισμός της τιμής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό από τον εκδότη, για τον οποίο δεν έχουμε ενημερωθεί από τον εκάστοτε εκδοτικό οίκο.

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της παραγγελίας ενός βιβλίου της ανωτέρω περίπτωσης από τον πελάτη, διαπιστωθεί ότι έχει λάβει χώρα ανακαθορισμός της τιμής διάθεσής του από τον εκδότη, υποχρεούμαστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4549/2018, να ανακαθορίσει την τιμή διάθεσής του.
Πριν από την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας, το βιβλιοπωλείο θα ενημερώσει τον πελάτη για την νέα κατά τον νόμο υποχρεωτική ελάχιστη τιμή, προκειμένου ο τελευταίος να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την παραγγελία.

Βιβλία τα οποία δεν υπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε απόθεμα στο βιβλιοπωλείο και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4549/2018, ενδέχεται σε ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις να τελούν υπό συνθήκη να έχει λάβει χώρα ανακαθορισμός της τιμής διάθεσής του από τον εκδότη, για την οποία δεν έχει ενημερωθεί το βιβλιοπωλείο. Στην περίπτωση που έχει υπάρξει μικρή ανατίμηση, το βιβλίο θα αποσταλεί στη τιμή που έχει παραγγελθεί . Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής τιμής ο πελάτης θα ενημερωθεί πριν την αποστολή της παραγγελίας προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προσκαλούμε όλους τους εκδότες να παρακολουθούν τα στοιχεία των τίτλων τους, ως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, και να μας ενημερώνουν άμεσα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4549/2018, για κάθε ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των βιβλίων τους.
Επίσης τους προσκαλεί να ενημερώνουν άμεσα το βιβλιοπωλείο, για κάθε πρώτη επανέκδοση ή επανέκδοση μετά εικοσιτετράμηνο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα βιβλίο ήταν εξαντλημένο, εφόσον σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 35 του Ν. 4549/2018 , οι επανεκδόσεις αυτές παρατείνουν την ένταξη των βιβλίων στο Ν. 4549/2018, σχετικά με τον καθορισμό της τιμής προς το κοινό.

Back to Top